24.04.2023 TARIM VE HAYVANCILIK HABERLERİ

Tarım sektörüne yönelik müjdelerinin detayları belli oldu

Tarımsal üretimin, istihdama katkısı, sanayiye sağladığı ham madde ve gıda arz güvenliği noktasında ülkeye önemli katma değer sağlayan sektörlerin başında geldiğini dile getiren Kirişci, “Bu nedenle kırsal alanlarımızın geliştirilmesi, ülkemizin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması noktasında önem arz etmektedir. Bakanlık olarak biz de tarım sektörünün mevcut durumunu analiz ederken, geleceğe dönük sürdürülebilir politikalar üretirken bu noktaları göz önünde bulunduruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kirişci, küresel iklim değişikliği, Kovid-19 salgını, savaşlar ve doğal afetlerin de gıdanın önemini her geçen gün artırdığına dikkati çekerek, bu risklerin dışında, nüfus artışı, kentleşme oranı, ülkeye gelen turist sayısı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, gelir düzeyinin yükselmesi, toplu tüketim yerlerinin çoğalması, göçler, hava, kara ve deniz ulaşımının gelişmesi gibi konuların gıdaya olan talebi her geçen gün daha da artırdığını bildirdi.

Gıda arz güvenliğinin, milli savunma sanayisi kadar önemli bir konu olarak gündemlerinde yer aldığını söyleyen Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu riskler, dünyayı, tarımsal üretimde her zamankinden daha çok korumacı politikalar uygulamaya sevk etti. Yani ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, dünya için tarımsal üretim, ikamesi mümkün olmayan ve hayati önem taşıyan bir sektör haline gelmiştir. Biz de son 20 yılda olduğu gibi şimdi de tarımsal politikalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Tarımda güçlü ve kendine yeterli konumda olmadan, güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa edemeyeceğimizi biliyoruz. Bu bakış açısıyla üretim kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde kullanacak politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını araladığımız bu günlerde daha güçlü bir tarım sektörü için her zamankinden daha çok çalışıyoruz ve sektörü güçlendirecek hamlelere imza atıyoruz.”

 

“10 PROJE TARIMSAL ÜRETİMİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK”

Kirişci, bu minvalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kırsal Dönüşüm Projesi” ile çiftçilere 10 yeni müjde açıkladığını anımsatarak, bu projelerin hayata geçirilmesiyle, Bakanlık olarak, üreticileri koruyup tüketiciyi kollayarak tarımsal üretim altyapısını güçlendireceklerini dile getirdi.

Bakan Kirişci, 10 müjdenin detaylarına ilişkin bilgileri de paylaştı.

İlk projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Nisan’da devreye alınan Karadeniz doğal gazı ile ilgili olacağını anlatan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

“Bu gazı çıkarmak bizim yıllar önce düşündüğümüz bir projeydi. Eğer inanır ve güvenirsek inandıklarımızın semeresini alırız. Bu memleketin etrafında doğal gaz rezervleri olduğu halde maalesef bunu gerçekleştiremedik. 46 yıl önce başlayan bu arama sondaj çalışmaları çok şükür 2 yıl önce bize çok olumlu bir sinyal olarak döndü. Bugün itibarıyla doğal gazı olan ve bu rezerviyle bizim 35 yıllık doğal gaz ihtiyacımızı karşılayacak olan bir kaynak, şu anda ulusal hattımıza entegre edilmek üzere. Bundan sonra doğal gazı olan ve bunu da en iyi şekilde kendi vatandaşlarının refahı, kendi ekonomisinin gelişmesi, kendi sanayisinin enerji kaynağı olarak kullanıyor olacağız.

1. projemiz, üretimin en büyük girdisi olan üre gübresinin Karadeniz gazıyla Zonguldak’ta üretilmesine başlanmasıdır. Karadeniz gazı, ilk keşiften üretime kadar dünyanın en kısa sürede yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak da gurur duyduğumuz bir proje oldu. Ülkemizde yıllık ortalama 6 milyon ton gübre tüketilmekte olup bugünkü fiyatlarla maliyeti yaklaşık 60 milyar liradır. Karadeniz’den çıkan doğal gaz ile Filyos Endüstri Bölgesi’nde 1 milyon 855 bin ton kapasiteli gübre fabrikaları kurulacaktır. Sabit yatırım tutarı 31,5 milyar lira olan ve 4 yılda tamamlanacak bu yatırımla, ülkenin gübre tüketiminin üçte biri karşılanarak, en büyük tarımsal girdide dışa bağımlılık önemli ölçüde azalacaktır.”

Kirişci, kurulan gübre fabrikalarında, 581 bin ton üre, 660 bin ton kalsiyum amonyum nitrat, 330 bin ton DAP, 224 bin ton amonyum sülfat ve 60 bin ton potasyum nitrat gübresi üretileceğinin bilgisini verdi, bugünkü fiyatlarla yeni kurulacak gübre fabrikalarında üretilecek gübrenin maliyetinin 19 milyar liranın üzerinde olmasını öngördüklerini söyledi.

Kirişci, 2. projenin, sözleşmeli üretime dair olduğunu belirterek, bu yöntemle üretimi yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Üretici gelirini garanti altına alacaklarını dile getiren Kirişci, “Sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasıyla, tarımsal üretimde planlamaya önemli katkı sağlayacağız. Çiftçilerimiz hasat döneminde pazarlama sorunu yaşamayacak. Tarıma dayalı ham madde ihtiyacı olan sanayicimiz istediği miktar ve kalitede ham maddeye erişim sağlayacak. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilerek, tarım ve gıda piyasalarında istikrar sağlayacağız.” diye konuştu.

TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB’LERİN SAYISI ARTIRILACAK

Kirişci, sera yatırımlarının yükseltilmesinin 3. proje olduğunu anlatarak, jeotermal organize sanayi bölgesi (OSB) başta olmak üzere sera yatırımı desteklerini yükselteceklerini söyledi.

“Yerinde üretim – yerinde tüketim” anlayışını geliştirmek için kent tarımı uygulamalarının en önemli ayağı olan tarıma dayalı ihtisas OSB’lerini (TDİOSB) yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

“Jeotermal enerji potansiyeli yönünden Avrupa’da 1., dünyada ise 7. sıradayız. Şunu da gururla belirtmek istiyorum. Jeotermal seracılıkta dünya lideriyiz. Bugün itibarıyla 57 olan TDİOSB’lerin, jeotermal kaynaklarımızı kullandığımız gibi rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanarak sayılarını artıracağız. Bu kapsamda, önümüzdeki 5 yılda TDİOSB sayımızı 100’e çıkararak, ilave 5 milyon ton sebze üretip, 200 bin kişiye yerinde istihdam oluşturacağız. Böylece temiz enerjiyle çevremizi korurken enerji maliyetlerini önemli ölçüde aşağıya çekeceğiz. Hem enerjideki dışa bağımlılığı azaltacağız hem de daha ucuza ürün üretmiş olacağız.”

Kirişci, sulama konusunun 4. proje olduğuna dikkati çekerek, basınçlı sulama altyapısını güçlendirme çalışmalarıyla tarımda verimi artırdıklarına dikkati çekti.

Ülkede kullanılan suyun yüzde 77’sinin tarımsal sulamada harcandığına işaret eden Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

“Küresel iklim değişikliğinin sonucu, 2030 yılı itibarıyla, sulanan tarım arazilerinde yüzde 78 su açığı olacağı tahmin edilmektedir. Bu gerçekten hareketle su varlığımızı verimli bir şekilde kullanmak için çalışmalarımıza hız verdik. Eski sulama sistemlerinin modernizasyonu ve yeni yapılacak sulama sistemlerinde, borulu sisteme geçerek şu an yüzde 32 olan su tasarrufunu yüzde 45-50’ye çıkaracağız. Böylece 6 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacak. Tasarruf edilebilecek bu suyla 11 milyon da ilave alan sulanabilir ve 7 milyar lira net zirai gelir artışı sağlanarak 990 bin kişiye istihdam sağlanabilir. Ayrıca üreticilerimizin bireysel basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edeceğiz.”

3 PROJEYLE HAYVANCILIK GELİŞTİRİLECEK

Kirişci, ülke hayvancılığını geliştirmek, ülkeyi dünyanın önemli damızlık hayvan üretim merkezlerden biri haline getirmek ve Türkiye’nin kırmızı et ve süt konusunda gıda arz güvenliğini sağlamak için de 3 etkin projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.

Bu kapsamda açıklanan 10 müjdenin 5, 6 ve 7. projelerinin hayvancılığı geliştirmeye yönelik olduğunu hatırlatan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca bu projeler kapsamında 6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hayvan varlığımızın yüzde 17’sinin olması nedeniyle, bölgede hayvancılık sektörünün gelişmesi için pozitif ayrımcılık uygulayacağız. 5. projemizle, 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezlerini teşvik edeceğiz. 6. projemizle, aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlıyoruz. Her haneye en az 1 asgari ücret garantisi veriyoruz. Ayrıca sözleşmeli besicilikle tarımda ‘yerli ve milli üretim’ hamlemizde yeni bir aşamaya geçtik. Sözleşmeli besicilikte sağladığımız ‘alım garantisi’ ile maliyete göre fiyat politikasıyla üreticimize mutlak karlılık sunuyoruz. Sözleşmeli besicilik ile kırmızı ette fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonunu da hedefliyoruz. Sözleşmeli besicilikle, hayvancılık yapan çiftçilerimiz kazansınlar, emeklerinin karşılığını alsınlar istiyoruz. 7. projemizle, afet bölgesindeki çiftçilerimize sıfır faizli kredi veriyoruz.”

Kirişci, diğer projelerin kırsal kalkınmayı güçlendirerek tarımsal üretimde yaşanılan sorunlara çözüm sunacağını belirterek, kırsalın cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bu nedenle, kırsal alanların ekonomilerini canlandırmanın ve tarım, hayvancılık ve diğer sektörlerde verimliliği artırmanın, gıda güvenliğini ve nüfusun sağlıklı olmasını sağlamak açısından önemli yararı bulunduğunun altını çizen Kirişci, şunları kaydetti:

“Ayrıca, kırsal kalkınma, kırsal alanlardaki insanların yaşam kalitesini artırarak kırsal göçü de azaltmada önemli bir argümandır. Bu minvalde, kırsal kalkınma ve kırsalın cazibe merkezi haline gelmesi için bazı önemli adımların atılması gerekiyordu. Bunlar arasında, kırsal hizmetlerin iyileştirilmesi ve erişimin artırılması, kırsal alanların altyapılarının geliştirilmesi, gerekli yatırımların yapılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, deprem bölgesinde kırsal alanların cazip hale gelmesi için planlayarak uygulamaya koyduğumuz köy evleri modelinin ülke satına yayarak kırsalı cazibe merkezi haline getireceğiz. Böylece gençlerin ve kadınların kırsala ilgisini artıracağız.”

BAKAN KİRİŞCİ, 8, 9 VE 10. PROJELERE İLİŞKİN İSE ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

“8. projemizle, gelişmiş altyapısıyla akıllı köy evleri modelini ortaya koyuyoruz. Depremden etkilenen kırsal kesime 143 bin 261 köy evi inşa edeceğiz. 22 Nisan’da Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı ilçelerimizdeki köylerimizde köy evlerini vatandaşlarımıza teslim ettik.

9. projemizle, ‘İlk Evim Kampanyamız’ şartlarıyla ‘akıllı köy evi’ sahibi olma imkanı getiriyoruz.

10. projemizle, evini ‘akıllı köy evine’ dönüştürmek isteyen çiftçimize destek veriyoruz. Her birinin tarımımıza ve ülkemize büyük katkılar vereceğine inandığım 10 altın müjdenin sektörümüz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

20 milyon 249 bin TL'lik tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Adana'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

 

Adana’da Ramazan Bayramının birinci günü etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerini vurdu. Seyhan ilçesinde 12 dönüm alandaki gül serasının bir kısmı yağışa dayanamayarak çöktü. Tahir Tayboğa Anneler Günü için hazırlık yapıyorduk ve 80 bin kök fidemiz 300 bin goncamız vardı. Yaklaşık 4 milyon lira zararımız var dedi. ADANA’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerini vurdu. Seyhan ilçesinde 12 dönüm alandaki gül serasının bir kısmı yağışa dayanamayarak çöken Tahir Tayboğa, ‘Anneler Günü için hazırlık yapıyorduk ve 80 bin kök fidemiz, 300 bin goncamız vardı. Yaklaşık 4 milyon lira zararımız var’ dedi.

Adana’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yağıştan tarım arazileri de etkilendi. Kentte gül yetiştiriciliği yapan Tahir Tayboğa’nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki 12 dönüm alandaki gül serasının bir kısmı da yağışa dayanamayarak çöktü. Anneler Günü için hazırlanan güllerin neredeyse tamamı zarar gördü. Dolu yağışıyla buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.’KIYAMET KOPMUŞ GİBİYDİ’Önce pandemi, ardından da depremi yaşadıklarını ve zor durumda olduklarını belirten Tahir Tayboğa, “Bizim için dolu yağışının zararı daha çok oldu. Kıyamet kopmuş gibiydi. Yolda yürümek bile imkansızdı. Seramız yağışa dayanamadı ve bir kısmı çöktü. Yeni aşı yaptığımız çiçekler de vardı. Her yer yerle bir oldu. Anneler Günü için hazırlık yapıyorduk ve 80 bin kök fidemiz, 300 bin goncamız vardı. Yaklaşık 4 milyon lira zararımız var? ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretime kuraklık ayarı

Kuraklığın en fazla yaşandığı Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde TİGEM işletmeleri, kuraklığa toleranslı çeşitlerin ekiliş alanlarını genişletti.

Sabah’tan Rana Büyüktaş’ın haberine göre; Arpa ve buğday gibi kuraklığa toleranslı çeşitlerin üretimine ağırlık verildi. TİGEM’in 2022’de yaptığı hasadın 950 bin dekarlık buğday ve arpa tohumluk üretim alanının yüzde 37’si kuraklığa toleranslı çeşitlerden oluştu. Kuraklığa karşı alınan önlemlerden bir diğeri de TİGEM işletmelerinde yem bitkilerinin bitki su tüketimi fazla olan yonca ekiliş alanlarının azaltılması oldu. Bunun yerinde daha az su tüketen tek yıllık fiğ ekimleri yapıldı.


AZOTLU GÜBRE AZALTILDI
Gübrelemede de kuraklık göz önünde bulundurularak hareket ediliyor. Her yıl gübrelerin kullanım dozlarını hesaplayan TİGEM, işletmelerin kuraklıktan etkileme oranlarına göre fosfor ve azotlu gübreleri yüzde 10-20 oranında azaltıyor. ‘İyi Tarım’ uygulamalarıyla kaynakların daha verimli kullanılması sağlanıyor.

YILDA 50 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR
Küresel iklim değişikliğiyle mücadele edilirken alınan en büyük tedbirlerden biri de ağaçlandırma faaliyetleri oldu. Özellikle kıraç ve toprak yapısı çok iyi olmayan arazilerde fidan dikimi yapılarak yılda ortalama 50 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Öte yandan tarımın sürdürülebilirliğinde büyük rol oynayan ‘iyi tarım uygulaması’ 2021’de tüm işletmeleri kapsayan tarla, yem ve bahçe bitkilerini içine alıyor.

Tarım Bakanından tohumda reklam skandalı!

ABD’li tohum firması milyonları verse bu reklamı yaptıramazdı!

Tarım Bakanı Kirişçi’den ABD’li küresel tohum firmasına reklam kıyağı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den ABD’nin küresel tohum firması Pioneer’e büyük destek! Bakan Kirişçi’nin ABD’nin küresel tohum firmasına ait tohumların hibe olarak dağıtıldığı programa katılarak, çiftçiye yabancı sermayeli tohumları dağıtması tohumculuk sektöründe yaşanan acı çelişkiyi ortaya koydu.

TARIM BAKANLIĞI AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA YERLİ ÜRETİM TOHUMLARIN EKİLİŞİNİN ARTIRILMASI İÇİN PROJE BAŞLATMIŞTI!
Sanayi bitkilerinden olan ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve pamuk tohumunda Türkiye pazarı küresel tohum firmalarının tekelinde bulunurken, Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle ayçiçeği tohumunda yabancı tohum firmalarının hakimiyetini kırmak için önemli bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında yerli tohum firmalarının ürettiği ayçiçek tohumlarının ekilişini artırmak için çiftçiye farklı teşvikler veriliyor.

BAKANLIĞIN TOHUMDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM PROJESİ BAKAN ELİYLE SABOTE EDİLDİ!
Bakanlık yerli ayçiçek tohumlarının ekilişini teşvik etmek için böylesine önemli bir proje başlattığı dönemde ABD’nin küresel tohum firması olan Pioneer’e ait ayçiçek tohumlarının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin katıldığı bir programla çiftçiye hibe olarak dağıtımı yapılarak, Bakan eliyle yabancı tohum firmasının reklamının yapılması ‘yerli ve milli üretim’ açısından yaşanan acı çelişkiyi gözler önüne serdi.

TOHUMDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM BU KAFAYLA MI GELİŞECEK?
Bakan Kirişçi’nin yerli üretim ayçiçeği tohumlarının dağıtım törenlerine katılarak, çiftçiyi teşvik etmesi gerekirken, küresel tohum firması ile yan yana fotoğraf çektirmesi, “Bu politikalarla tohumda yerli ve milli üretim nasıl gelişecek?” tepkisine neden oldu.

DÜNYANIN HİÇ BİR ÜLKESİNDE BİR TARIM BAKANI BÖYLE BİR FOTOĞRAF ÇEKTİREMEZ!
Tohumculuk gibi stratejik bir sektörde her ülke kendi üretimlerine ait markaları ön plana çıkarırken, Türkiye’de bu hassasiyetin bile dikkate alınmayarak, Tarım Bakanı Kirişçi’nin yabancı tohum firması Pioneer’e ait tohum paketleri ile fotoğraf çektirerek, basına servis edilmesi ‘yerli ve milli üretim’ açısından tam bir skandal olarak değerlendiriliyor.

KİRİŞÇİ KENDİ ELİYLE ÇİFTÇİYE ABD’Lİ TOHUM FİRMASININ TOHUMLARINI DAĞITT!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, geçtiğimiz gün Çanakkale’de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti. Kirişçi, program kapsamında çiftçiye Bakanlık destekli dağıtılan Pioneer marka ayçiçek tohumlarının dağıtımını yaptı. ABD’li dev tohum firması Pinoeer tohum paketlerinin bizzat Tarım Bakanı Kirişçi’nin eliyle çiftçiye dağıtılması, bu markaya geçilen büyük reklam kıyağını gözler önüne sererken, Bakanlığın yerli ayçiçek tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması için başlatılan projenin de Bakan eliyle nasıl sabote edildiğini ortaya koydu.

Main Menu