19.04.2023 TARIM VE HAYVANCILIK HABERLERİ

Tarımsal girdi fiyatları bir yılda yüzde 70 arttı

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,99 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 114,79 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,92 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 87 yükseliş görüldü.

ALT GRUPLARDA DURUM

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 37,34 ile makine bakım masrafları ve yüzde 38,63 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 109,23 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 96,63 ile malzemeler oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 3,95 ile enerji ve yağlar, yüzde 2,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 2,95 ile malzemeler ve yüzde 2,89 ile hayvan yemi oldu.

Tarım yatırımcılarına hibe desteği

70 ilde, tarım alanında 478 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projeler, 1 milyar liradan fazla destekten yararlanacak. Destek tutarı bakımından Konya birinci sırada yer aldı.

En çok desteklenen alanlar ise, bitkisel ürünlerin işlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılından bu yana, 5 yıllık dönemler halinde tarım yatırımcılarının desteklenmesi için yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Programa başvuruların değerlendirme süreci 9 Aralık 2022’de başladı. Süreç 70 ilde 28 Şubat’ta sona erdi. Deprem bölgesindeki 11 il için ise 8 Mayıs 2023’e kadar uzatıldı. 70 ilde kabul edilen başvurular değerlendirilerek, hibeye hak kazanan projeler belirlendi.

Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon lira tutarındaki 478 yatırım projesine, toplam 1 milyar 43 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirilecek. Destek ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu kanunla tarımda artık üretim planlaması yapılacak

Ulusal Hububat Konseyi, TBMM’de yasalaşarak hayata geçen ‘Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 422 Sayılı Kanun Teklifi’ ile ilgili yayımladığı raporda, tarımda üretim planlaması, suyun merkeze alınması, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasının tarıma değer katacağı vurgulandı.

Orman Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikle, “Tarımsal üretim planlaması, gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Bakanlıkça belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimine başlanılmadan önce izin alınır. Bakanlık, arz ve talep miktarları ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün ve ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirler” hükmü getirilmişti. Bunun uygulanması için sırasıyla uyarıda bulunma, beş yıl süreyle destek programlarından yararlandırmama, idari para cezası gibi tedbirler belirlendi. Bu düzenlemeyle planlı üretime geçilmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, hasat döneminde üreticilerin pazarlama gibi bir sorunla karşı karşıya kalmamalarının sağlanmasının iyi bir uygulama olduğu belirtilen raporda, değişiklikle ilk defa üretim planlaması ya da planlı üretimin yasal zemininin oluşturulmasının önemi aktarıldı.

Raporda, su varlığına göre tarım yapılması hedefinin ortaya konmasının değerli bir yaklaşım olduğu belirtildi. Bu hedef için bütüncül bir yaklaşımla su kanununun çıkarılması, havzalar arası su transferi konusunun tarımsal bir öncelik olarak çok güçlü bir şekilde ele alınması, sulama kooperatifi ve sulama birliği alanlarında alt yapılarının ivedi olarak rehabilitasyonu, arazi toplulaştırma hizmetlerinin tamamlanması, tamamen basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, sulama sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve otomasyonun sağlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasının önemli olduğu kaydedildi. Sözleşmeli üretimle ilgili yapılan değişiklik, yıllardan beri sınırlı gelişme kat edilen, üretim planlamasının önemli bir aracı olan sözleşmeli üretimin hukuki zeminini oluşturması, özellikle uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurma şartı ile basit yargılama usulünü ortaya koyması ve güçlü destek mekanizması ile gelişimine ve yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca pazarlama sorunlarının da sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaşmasına bağlı olarak büyük ölçüde ortadan kalkacağı belirtildi.

Atıl arazilerle ilgili olarak ise, “Bakanlık, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilerde olup, farklı sebeplerle üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerini kira geliri arazi sahiplerine olmak ve arazinin vasfının değiştirilmemesi şartıyla sezonluk olarak rayiç bedelden aşağı olmamak üzere kiraya verir” hükmüyle bir taraftan atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması ve kamu yararına kullanılması, diğer taraftan vasfının korunmasının sağlanması hedeflendi. Kiralanan arazilerin kayıt sistemine kaydedilmesi ve kiracıların tarımsal desteklerden yararlandırılması da yıllardır süren sorunları ortadan kaldırdı. Bütün bu düzenlemeler ve bunlara bağlı çıkarılacak yönetmeliklerle her yıl üretim dışı kalan milyon hektarı bulan tarım alanlarının üretime kazandırılmasının hayati olarak görüldüğü ifade edildi.


‘Destekleme ödemelerinde Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri’ hükmüne yer verilen değişiklikte; destekleme ödemelerinde ÇKS sistemi ile birlikte Bakanlıkça belirlenen kayıt sisteminin ele alınması, tapu veya mülkiyete dayalı kayıt yerine üretimin yapıldığı tüm alanların kayıt altına alınarak bu alanların desteklemelerden yararlandırılmasına imkan tanınmasının sağlandığı belirtildi. Kayıt sisteminde dijitalleşmenin de yeni uygulamayı kolaylaştırması ve pratikleştirmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Türkiye’de lif ve tohum üretimi gayesiyle izinli üretime tabi keneviri kanun değişikliği ile ilaç etken maddesi amacıyla da “çiçek ve yaprakları” üretilebilme imkanı geldi. Haşhaş üretimi ve işlenmesinde önemli birikim ve deneyime sahip olan TMO kontrolünde gerçek ve tüzel kişilere üretim yaptırılabilecek olmasının kenevir üretiminin tüm aşamalarını etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlaması açısından önemli bir adım olduğu belirtilen raporda, haşhaş üretim ve işlenmesinde önemli birikim ve deneyim kazanmış olan Toprak Mahsulleri Ofisine bu maksatla görev verilmesinin muhtemel amaç dışı kullanım risklerini minimize ederek, üretimin tüm aşamalarının etkin bir şekilde kontrolü ve izlenmesine imkan vermesinin önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Yasa değişiklikleriyle orman köylüsünün güçlendirilmesini sağlayacak adımların atılması için yasal zeminin oluşturulmasının orman köylülerinin gelirini artıracağı ifade edildi.

Şanlıurfa’da atık sular kullanılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, su kıtlığının nedenlerinden biri olan su israfının önlenmesine ilişkin çeşitli projeler geliştiriyor. DSİ GAP Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü Harran Ovasında sulamadan dönen suların değerlendirilmesi ile yaklaşık 235 bin 300 dekar tarım arazisine su takviyesi sağlanacak.

DSİ GAP Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü GAP toplantı salonunda yapılan proje yapım değerlendirme toplantısına Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Müdür yardımcılar, Mühendis ve teknik ekip katıldı.

Toplantıda, Harran ovaları sulaması sulamadan dönen suların değerlendirilmesi proje yapımı işinde ön rapor öncesi değerlendirme ve Projenin tamamlanması ile birlikte sulamadan dönen sulardan faydalanılarak yaklaşık 235 bin 300 dekar tarım arazisine su takviyesi sağlanacak proje ile ilgili rapor hazırlandı.


DSİ GAP Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;

Bölge Müdürümüz Ali Naci Kösalı Başkanlığında #Şanlıurfa #Harran Ovaları Sulaması Sulamadan Dönen Suların Değerlendirilmesi Proje Yapımı işinde ön rapor öncesi değerlendirme toplantısı Bölge müdürlüğümüz Gap toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanması ile birlikte sulamadan dönen sulardan faydalanılarak yaklaşık 235.300 dekar tarım arazisine su takviyesi sağlanacaktır

Main Menu