13.11.2023 TARIM VE HAYVANCILIK HABERLERİ

Tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, toplam 170 milyon 548 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu kapsamda, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 7 milyon 737 bin 900 lira ödenecek.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Karacabey İşletmesinde konuştu:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Hasan Gezginç, “Eğer Osmanlı Tuna boylarından Viyana kapılarına kadar, Asya’dan Afrika Kıtası’na kadar at sırtında gidebildiyse, biz bu atları yetiştiren ve üç kıtada yedi cihanda nal çakmış bir milletin torunları olarak bu atları yetiştiren bir kurumuz.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde iki yıl önce başlatılan “Tarım Varsa Hayat Var” projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ev sahipliğinde basın toplantısı düzenlendi.

TİGEM Karacabey İşletmesindeki toplantıda, tarım sektörü ve tarım işletmelerindeki güncel gelişmeler ele alındı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın açılışını yaptığı toplantıda bir konuşma yapan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TİGEM’in Türk devlet geleneğinin inşa ettiği bin yıllık bir misyonun temsilcisi olduğunu belirtti.

TİGEM’in, 1300’lü yıllarda kurulan Çiftlikat-ı Hümayunlardan bugüne kadar ülke tarımına önemli hizmetler sunan köklü bir kuruluş olduğunu aktaran Gezginç, “Ordumuza at üretmiş ki o günkü mekanize birliğin temeli at ve daha sonra da ordumuz için ve insanımız için geçim kaynağı olmuş, ibadetini yapmış, gerçekleştirmiş bir kurumdayız. Eğer Osmanlı Tuna boylarından Viyana kapılarına kadar, Asya’dan Afrika Kıtası’na kadar at sırtında gidebildiyse, biz bu atları yetiştiren ve üç kıtada yedi cihanda nal çakmış bir milletin torunları olarak bu atları yetiştiren bir kurumuz.” dedi.

Gezginç, TİGEM’in Türk tarımının sigortası olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılı. Evet genç bir cumhuriyetiz ama nice yüzyıllara, bin yıllara hayırlı yaşlarla yaş almaya inşallah. Dünya durdukça, ülkemiz dursun payidar olsun.” diye konuştu.

Asıl amaçlarının Türkiye’nin sertifikalı tohumunu temin etmek ve aynı zamanda da damızlık ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Hasan Gezginç, şunları kaydetti:

“Bilinenin aksine biz bir şekilde üretim yapıp bunlardan para kazanmayı önceleyen bir kuruluş olmaktan ziyade, ülkemizin tarımı için tohum ve tohumculuğu ön plana çıkaran ve aynı zamanda da hayvancılık açısından damızlık ihtiyacını destekleyen bir şekilde bu açığı kapatmak üzere çalışan bir kuruluşuz. Toplamda 4,4 milyar sermayemiz var. 3,3 milyon dekar arazimizin 960 bin dekarlık alanı sulanabilir tarım arazisi. Yani fiiliyatta bugün kabaca bir milyon dekar arazimizi suluyoruz. Sulu tarım yapıyoruz.

Bunun yanında 29 bin baş büyükbaş hayvan sahibiyiz ve bunlar damızlık olarak her yıl üretimi yapılıp çiftçilerimize dağıtımı, tedariği yapılan hayvanlar. 327 bin baş küçükbaş hayvanımız var. Bu bahsettiğim hayvanların tamamı 17 işletmemizin total rakamlarıdır. 1541 tane safkan Arap tayımız, yarış atımız var ve köpekçilik başta olmak üzere Asya Ceylanı, Tiftik Keçisi, Halep ırkı keçiler gibi birtakım ülkemizin genetik değeri olan materyalleri de muhafaza edip çoğaltmaktayız.”

Gezginç, TİGEM olarak laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, spermada belirlenmiş cinsiyet temelli çalışmalarının da sürdürüldüğünü aktardı.

– Manisa’da TİGEM işletmesi açılacak

Hasan Gezginç, Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde 50 bin dekar alan üzerinde, 2021 itibariyle hiç su kalmayan arazide bir proje planladıklarını, sosyal işgalin önüne geçebilmek amacıyla arazide çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kuruyan alanı yeniden canlandırıp suya kavuşturarak gölün etrafına dünyanın bilinen en büyük organik tarım işletmesini kurmayı hedeflediklerini söyleyen Gezginç, arazide çalışılan projede, yeşil enerjiyle tarım yapılacağını da sözlerine ekledi.

Arazide 2 yıldır ekim çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gezginç, dünyada organik soya satışı olmadığını, Manisa’da kurulan işletmede organik soya üretimi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda TİGEM Hayvancılık Daire Başkanı Faruk Erkan, Bitkisel Üretim Dairesi Başkanı Ali Noyan Avgın, At Islahı ve Yetiştiriciliği Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Gürcan Çatal, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü Ünal Kılıç birer konuşma yaptı.

22 yıl sonra bir ilk! Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı

Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında imzalanan Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol kapsamında yapılacak genel tarım sayımıyla planlı ve sözleşmeli üretim gibi uygulamalar tarım politikalarının odak noktasını oluşturacak, bunlarla proje ve hedeflere de yön verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ortak genel tarım sayımı gelecek yıl başlayacak. Son yıllarda TÜİK verilerine ne yazık ki güven azaldı. Bu güven bunalımında açıklanacak verilerin gerçekliği daha büyük önem kazanıyor.

2001’DEN BERİ SAYIM YAPILMADI
Cumhuriyetin ilanından bu yana 7 kez tarım sayımı yapıldı. Son sayımın yapıldığı 2001’den bugüne 22 yıldır tarım sayımı yapılmadı. Oysa kanuna göre tarım sayımı her 10 yılda bir yapılması gerekiyordu.

Genel tarım sayımıyla sektöre ilişkin son verilerin derlenmesi hedefleniyor. Cari tarım istatistikleri için kıyaslama ve uyumlaştırma imkanı sunulması ve ara yıllarda yapılacak tarımsal araştırmalar için çerçevenin oluşturulması öngörülüyor.

CUMHURIYETİN İLK SAYIMI 1927’DE YAPILDI
Türkiye’de bugüne kadar 7 genel tarım sayımı yapıldı. Bu sayımlar 1927, 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında gerçekleştirildi.


Sayımla istatistiki bir çerçeve elde edilerek yeni tarım istatistikleri üretilmesinin yanı sıra tüm tarım politikalarına altlık oluşturacak bir “Tarım Bilgi Sistemi”nin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, mevcut kayıtlarda yer almayan tarımsal işletmelerin tespit edilip kaydedilmesi de öncelikli amaçlar arasında bulunuyor.

KAYIT VE SİSTEMLER ARASINDA ENTEGRASYON SAĞLANACAK
Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi’nin de bu sayımla geliştirilmesi amaçlanıyor. Sistem, tarımsal işletmelerin (hane halkı ve kurumsal) adres ve kimlik bilgileri ile işletme büyüklük ve tipini içeren veri tabanı niteliği taşıyor. İşletme verimliliğini artıracak destekleme kriterlerinin belirlenmesi, üretim yöntemleri ile yetiştiriciliğin planlı tarım modeline dönüştürülmesi, istikrarlı ve sürdürülebilir tarım politikalarının üretilerek tek sistem üzerinden kontrol ve denetiminin gerçekleştirilmesini sağlayan sistem, genel tarım sayımıyla daha da geliştirilecek.

Bu sayede kayıtlılığın artması, Bakanlık ile TÜİK bünyesindeki pek çok idari kayıt ve sistem arasında tam entegrasyonun sağlanması hedefleniyor.


Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yönelik müzakere süreci gerekliliklerini yerine getirme ve tarımsal politikalara altlık teşkil edecek veri setlerinin üretilmesi de genel tarım sayımıyla mümkün olacak.

SAYIMLARDA YENİ DÖNEM
Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında imzalanan protokol kapsamında sayım gelecek yıldan itibaren iki aşamalı yapılacak. Birinci aşamada, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bunlar üzerinde tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin tespiti, uygulanacak soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları olacak.

İkinci aşamada, ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, belirlenen değişkenlere ilişkin veriler tam sayım ve örnekleme yoluyla sahadan derlenecek.

Genel tarım sayımı için TÜİK tarafından hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, dünyada uygulanan metodolojiler ve ilgili kurum ve kuruluşların mevcut idari kayıtları incelendi, ihtiyaçlar ve eksiklikler tespit edildi. Mevcut idari kayıtlardaki kapsam eksikliklerinin giderilmesi ve yönteme ilişkin pilot uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılması planlanan sayım ve Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi konusundaki yol haritası, TÜİK ve Bakanlık ortak çalışmalarıyla değerlendirildi. Mevcut kayıt sistemlerinden sorumlu ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapıldı.

Mevcut kayıtlarda yer almayan ancak bitkisel üretim faaliyeti yürütülen tarım arazilerini, diğer idari kayıtlar ve coğrafi bilgi sistemleri kullanarak tespit etme çalışmaları devam ediyor. Mevcut kayıtlarda belirlenen tarımsal işletme ve arazi kullanımı açısından kapsam eksikliğinin giderilmesine yönelik veri derleme yöntemi belirleme çalışmaları sürdürülüyor.

Genel tarım sayımı için 2024-2025 taslak çalışma takvimi hazırlandı. Uluslararası standartlar ve ulusal koşullar çerçevesinde veri derleme yönteminin belirlenmesi, tanım ve kavramlara uygun soru kağıdı, el kitabı ve veri giriş programı çalışmalarına başlandı.


Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında imzalanan Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol kapsamında yapılacak genel tarım sayımıyla planlı ve sözleşmeli üretim gibi uygulamalar tarım politikalarının odak noktasını oluşturacak, bunlarla proje ve hedeflere de yön verilecek.

Ağrı’da, Organik tarım eğitimi düzenlendi

Ağrı’da, Organik tarım eğitimi düzenlendi

Ağrı’da, Ağrı Dağı’nda Küçük Ellerle Organik Tarım Projesine doğrultusunda eğitim düzenlendi.

Ağrı’da, Ağrı Dağı’nda Küçük Ellerle Organik Tarım Eğitim Projesi doğrultusunda Ağrı Merkez ve İlçeye bağlı köylerde İl müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve teknik personelin katılımıyla öğrencilere yönelik organik tarım üretim alanlarının artırılması bilincini oluşturmak, ilköğretim çağındaki öğrencilere verilecek eğitim çalışmaları ile aile hayatında doğal beslenmeye yönelik çalışmaları hızlandırarak gelecek nesillere daha doğal bir yaşam sunmak amacıyla eğitim çalışmaları düzenlendi. Eğitime katılan öğrencilere eğitim sonrasında kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Aksoy, Çiftçilerle Buluştu

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Viranşehir ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. İlçeye bağlı Toklu, Topuz ve Tanyeli kırsal mahallelerinde Nurettin Tan, Ali Yıldırım ve Seyid Mücahit isimli çiftçilerle yapılan buluşmada Aksoy, tarımsal projeleri değerlendirdi.


Aksoy, Toklu Köyü’nde Nurettin Tan ve Ali Yıldırım’a ait Çoğalan Kırmızı Et Üretim Çiftliği’ni ziyaret ederek, hayvancılığın Şanlıurfa’da daha etkin hale gelmesi için Bakanlık hibe desteklerinin artırılacağını belirtti.


Topuz Göl Mezrası’nda Seyid Mücahit’e ait pamuk ve mısır tarlası ziyaretinde ise Aksoy, beyaz altın olarak adlandırılan pamuk üretiminin yanı sıra mısır üretimine vurgu yaparak, kalite ve verimin artırılmasının önemine değindi.


Tanyeli Köyü’nde Halil Kuran’a ait tohum üretimi yapan Kuran Tarım tesisini ziyaret eden Aksoy, Suriye’ye yapılan makarnalık ve ekmeklik buğday ihracatına dikkat çekti. İlimizin buğday üretiminde 2. sırada olduğunu belirten Aksoy, İl Müdürlüğü olarak stratejik öneme sahip olduklarını vurguladı.

 

Viranşehir ilçe ziyaretleri sırasında İl ve ilçe müdürlüklerinin üreticilere her zaman açık olduğunu ifade eden İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Sahada izi olmayanın, masada sözü olmaz.” diyerek Türkiye’nin tarımını ileri seviyeye taşıma sözü verdi.

 

Zeytin üreticisinden Tarım Kredi'ye tepki! Düşük alım fiyatına rağmen çiftçinin zeytinini almıyor!

,Marmarabirlik açıkladığı 125 liralık zeytin kilogram fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüp ödemesinin yarısını dahi yaparken, 90 lira fiyat açıklayan Tarım Kredi Kooperatifi ise ortaklarından zeytinleri almaya gelmedi. Mağdur olduklarını dile getiren zeytin üreticileri, “Biz bağlı olduğumuz Tarım Kredi Kooperatifi’nden ilaç, gübre, tohum alıp borçlandık. Beyan verdik. Ancak zeytinlerimizi almaya gelen yok” dediler.

İHA’nın haberine göre, İznik ilçesine bağlı Boyalıca Köyü’nde üretim yapan Orhan Fındık, bağlı oldukları Çakırca Tarım Kredi Kooperatifi’nin seleleri bırakmasına rağmen ürünleri almaya gelmediğini dile getirerek, 1000 nüfuslu köydeki üreticilerin mağdur olduğunu açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifi’nin fiyatı yüksek bularak ürünleri almayacağı yönünde dedikodular olduğunu kaydeden Fındık, “Tarım Kredi Kooperatifi 90 lira fiyat açıkladı. Marmarabirlik 125 lira açıkladı. Zeytini almıyorlar. Vatandaşın borcu var. Ben hem Marmarabirlik hem de Tarım Kredi’ye üyeyim. Marmarabirlik ürünlerimin bir kısmını aldı. Ancak Tarım Kredi halen gelip almadı.


Bütün ilacımı, gübremi Tarım Kredi Kooperatifi’nden alıyorum. “Zeytinde öderim” diye. Ama zeytini almayınca mağdur olduk. Çok az ürün var. Verdiğin beyana göre alıyor. Boyalıca’nın yarısı mağdur durumda. Burada 1000 çiftçi var. Duyduğumuza göre Tarım Kredi hiç bir yerden zeytin almıyor. “Fiyat pahalı geliyor” diyorlar. Mazot, gübre, ilaç çok pahalı. Bizi mağdur etmesinler. Tarım Kredi’den genel anlamda memnunuz. Ancak zeytin işinde bu sene mağdur olduk. Tüccara versek onlar da vadeli ödeme yapıyorlar. Bizim amacımız Tarım Kredi’ye olan borcumuzu rekolte beyannamesinde kabul edilen miktar ve rakamda ödemek” dedi.

SEPETLERİ GELDİ, KENDİLERİ GELMEDİ

Boyalıca’nın zeytin konusunda Türkiye’de ilklerde yer aldığını ve en kaliteli zeytini ürettiklerini iddia eden Orhan Fındık, “Tarım Kredi ortağıyım. Sepetleri geldi. Tarım krediden her şeyimizi temin ediyoruz ve borcumuzu ödemek için zeytinleri teslim etmeyi bekliyoruz. Sepetleri geldi, kendileri gelmedi. Çiftçinin yanındasınız madem bizim zeytinimizi dünyanın her yerinden tüccar gelip alıyor Tarım Kredi gelip alamıyor” diye konuştu.


Öte yandan Marmarabirlik ise zeytin alım kampanyasını hızla sürdürüyor. Marmarabirlik 125 lira fiyat açıklarken, satın aldığı ürünlerin yarı parasını da peşin olarak üreticinin hesaplarına yatırdı.

Devlet desteğiyle 19 yaşında tarıma başladı

Osmaniyeli 19 yaşındaki Hüsne Kayım, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibeyle ailesinin Bahçe ilçesindeki 4 dekarlık atıl arazinde kivi yetiştirmeye başladı.

Mercanlar Mahallesi’nde yaşayan Kayım, baba mesleği çiftçiliği sürdürmek için ailesinin 4 dekarlık arazini değerlendirmek istedi.

Araştırma sonucu bölgenin kivi üretimine uygun olduğunu öğrenen Kayım, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’ne (KDAKP) başvurdu.

Kayım, proje kapsamında genç çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimlere katıldı, Adana’daki tarım arazilerini inceleme fırsatı buldu.

Eğitimin ardından hazırladığı çalışmayla hibe almaya hak kazanan Hüsne Kayım’ın arazisine 200 kivi fidanı dikildi ve sulama sistemi kuruldu.

Genç yaşta çiftçiliğe adım atan Kayım, 3 yıl sonra ilk meyvelerini toplamayı hedefliyor.

 

“Tarlamız boş kalmasın, verim alalım istedik”
AA muhabirine, KDAKP’ın tarıma başlamasında etkili olduğunu anlatan Kayım, “Hem tarlamız boş kalmasın, verim alalım hem de devletimizin imkanlarından faydalanalım istedik. Devletimizin desteğiyle bahçemizi kurduk.” dedi.

Kayım, bahçede vakit geçirmeyi sevdiğini, günün erken saatlerinde bahçesinin yolunu tuttuğunu, kivi fidanlarının bakımlarını eksiksiz yaptığını kaydetti.

Elde edeceği geliri yine tarımda kullanacağını dile getiren Kayım, “Bahçedeki kazancım ve devlet desteğiyle diğer kullanılmayan arazilerimizi de verimli hale getirmeye çalışacağım. İlçemize kiviyi kazandırmaya çalışıyorum.” diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu da KDAKP ile kırsalda çiftçilik yapanların desteklendiğini ifade ederek, “Proje kapsamında Hüsne Kayım’a 200 kivi fidanı verildi. Fidanların dikimi, bahçenin çevre düzenlemesi ve damla sulama siteminin kurulumunu yaptık. Bahçeyi üretime hazır şekilde sahibine teslim ettik.” dedi.

Main Menu