15.09.2022 TARIM VE HAYVANCILIK HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gıda ve tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama! Mercek altına aldık.

Üretici, hal ve perakende fiyatları incelenecek

 

Üretici, hal ve perakende fiyatları incelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Nebati “Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık” dedi.

Gıda fiyatlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Ticaret Bakanı Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına katıldı. Toplantıda tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelendi ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ’nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim ŞENEL ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU’nun
katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda; Komite üyeleri, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır.

Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin. sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır.

Çiftçilere müjde! Düşük faizli kredi süresi uzatıldı

 

Çiftçilere müjde Düşük faizli kredi süresi uzatıldı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’nin tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama esaslarında değişiklik yapıldı. Kredi kullandırma süresi 31/12/2022 yerine 31/12/2023 olarak düzenlendi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulama tarihi bir yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının “TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İÇİN TARİH UZATILDI

Buna göre daha önce 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında belirlenen uygulama dönemi 1/1/2020-31/12/2023 olarak yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklik ile etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet; kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari iki bin adet; deve kuşu için asgari elli adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. 

 
Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes (yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık), kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran), gübre işleme tesisi, yem deposu/silosu, yumurta işleme ünitesi/tesisi, yumurta tasnif ünitesi/tesisi, yumurta paketleme ünitesi/tesisi yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak.

Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak kuluçkahane işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekecek.

KULUÇKAHANE DESTEĞİ

Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik yatırım ve işletme kredisi kullanacak kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilecekler.

Karar kapsamında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için asgari; damızlık etlik tavuğu on bin adet, damızlık yumurta tavuğu on bin adet, Bakanlık tarafından geliştirilmiş yerli hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu bin adet, Bakanlık tarafından geliştirilmiş yerli hatlarla yapılacak etçi damızlık tavuğu bin adet, damızlık hindi beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın bin adet, damızlık deve kuşunda yüz adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekecek.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran), gübre işleme ünitesi/tesisi, yem deposu/silosu yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak. 

Karar kapsamında işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmelerinin Bakanlıktan alınmış damızlık kanatlı işletmeleri faaliyet onay belgesine, kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin kuluçkahane işletmeleri faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekecek.    

Karar kapsamında kanatlı sektörüne yönelik damızlık yatırım ve işletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmaz, gerçek ya da tüzel kişiler sadece damızlık kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) sahibi olabilecekler.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EKİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER

Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, dane mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, maviyemiş (likapa), aronya, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/yapacak olması gerekecek.

Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliğine yönelik olarak yeni yatırım kredisi kullandırılmaz, yeni kullandırılacak işletme kredilerinde ise özellikli kriter indirim oranları uygulanmayacak.

Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları), sabit güneş enerjisi sistemleri, lineer ve center pivot sulama sistemleri ve sera ısıtıcılarında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi uygunluk belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınacak.

Sulama birliklerinin, sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını, güneş enerjisi kaynağından üretmek için gerekli olan alet-ekipman alımı ve tesis kurulumu konularındaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecek.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ortaklarının/üyelerinin kapasiteleri ile uyumlu olmak kaydıyla ortak sağım ünitesi (sağım makinesi/sistemi ve soğutma tankı alımı) ve süt analiz cihazı, yem karma makinesi, balya makinesi alımına yönelik kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu amaçla kredi talep edecek tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvurusunda ortak sağım ünitesinden yararlanacak ortaklarının/üyelerinin isimlerini ve sağmal hayvan varlıkları ile ilgili bilgileri yazılı bir liste halinde ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirilecek.

TARIMSAL ELEKTRİK BEDELİ

1163 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ve 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin elektrik perakende satış şirketi/elektrik toptan satış şirketi/elektrik dağıtım şirketince düzenlenmiş tarımsal faaliyetler/sulama tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın bu kapsamda değerlendirilecek.

Geçmiş borçların kredilendirilmesinde bu maddenin yayımlandığı tarih dikkate alınacak.

Sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş/normal ödeme günü geçmiş/ödenmemiş/taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen/ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması gerekecek.

Bu madde kapsamında kredi kullanacaklarda TARSİM şartı aranmayacak.

TARSİM’e konu olan, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki ürünlerde hasar tespitleri köy bazlı yapıldığından, bu ürünleri hasar gören üreticilerin parsel bazında hasarlarının ve oranlarının tespitini yaparlar. Ancak, Banka ve TKK tarafından yapılacak borç erteleme işlemlerinde; Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yapılan köylerde, TARSİM verim kaybı oranları geçilmeyecek.

20’nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış yatırım kredileri için uygulanmayacak.

Samsun 7. Tarım Fuarı açıldı

 

Samsun Tarım Fuarı kapılarını açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen fuara, gıda, gıda işleme teknolojileri, paketleme ve tarım aletleri başta olmak üzere 63 firma 105 marka katıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB’in destek ve iş birlikleriyle fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde törenle açıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun’un iklimi ve verimli topraklarıyla önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Dağlı, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bize düşen biz bunu nasıl değerlendiririz? Yatırıma ne kadar dönüştürebiliriz? Üretime ne kadar dönüştürebiliriz? Halkımızın insanlığını hizmetine nasıl dönüştürebiliriz? Aslında bunun üzerinde durmak lazım.” dedi.

Samsun’un tarımsal üretiminin nitelikli olduğunu ancak daha da geliştirilebileceğini işaret eden Dağlı, “Örtü altına nasıl geçilebilir? Katma değeri yüksek ürünler nasıl daha fazla üretilebilir? Bunların saklanması ve değerlendirilmesi suretiyle pazarlanması ve ihracatını arttırılarak katma değerini nasıl daha fazla arttırabiliriz? Bizim aslında üzerinde durmamız gereken konular bunlar.” diye konuştu.

 

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuara birbirinden değerli firmaların eşlik ettiğini belirterek, “63 firma 105 marka fuarda yerine aldı. İstanbul’dan İzmir’den, Bursa, Konya, Ankara’dan sektörün en önemli üretici ihracatçı markaları fuarda yerine alıyor. Samsun ve bölgeden katılan firmalarımız var. Bu coğrafyanın en önemli buluşması Samsun Tarım Fuarı.” şeklinde konuştu.

Ersözlü, fuarın bölgeye katkılarına değinerek, şunları kaydetti:

“Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Samsun’dan ülke tarım ekonomisine, tarım ticaretine, ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Tüm arkadaşlarım gerek yurt içinden gerek yurt dışındaki pazarlama çalışmalarıyla fuara yoğun bir şekilde ziyarete açılmasını sağlıyorlar. Geçtiğimiz yıl 57 bin civarında ziyaretçiyle kapatmıştık. Bu yılki hedefimiz 100 bine yakın ziyaretçiye kapatmak istiyoruz.”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı fuarda konuşmaların ardından açılış yapıldı.

Yöresel lezzetlerin de yer aldığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fuar, 18 Eylül’e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Akhisar tarım sektörü temsilcilerinden Tariş'e ziyaret

 

Akhisar tarım sektörü temsilcilerinden Tariş'e ziyaret

Akhisar’daki tarım sektörü temsilcileri Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tariş Zeytin Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ve kooperatif temsilcileri, Birlik Başkanı Hilmi Sürek ve Genel Müdür Güngör Şarman ile bir araya geldi ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Birlik Başkanı Sürek, Akhisar yöresinin sofralık zeytin ve zeytinyağında çok önemli yere sahip olduğuna işaret ederek, “Bölgenin zeytin ve zeytinyağı sektörü için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Buradan daha fazla ürün alarak, işlemenin arayışı içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Sürek, Akhisar kooperatifinin toplamda 222 ortağının olduğunu ve bunu artırmak için devletin teşvik edici uygulamalar ortaya koyması gerektiğine işaret etti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman ise Akhisar’da geçmiş yıllarda tütün tarımına ayrılan alanların zeytinciliğe kaydığını aktardı.

Akhisar kooperatifinin mevcut işleme kapasitesini ve potansiyelini daha da yukarıya çekmek için tesis altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Şarman, “Kooperatif ile üretici ortak ilişkilerini geliştirmek, tesis kullanım kapasitesinin artırılması ve daha çok ortak sayısına ulaşmak için bugünden geleceği planladık. Burada sağlayacağımız başarı yörenin, kooperatifin, Tariş zeytinyağı markasının ve toplamda Türk ekonomisinin kazancı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç, ürünün üreticiden tüketiciye ulaşıncaya dek olan süreçte kalitenin korunmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da sektörün tüm bileşenlerinin bir araya gelerek, yörenin zeytin ve zeytinyağında potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tarımda üretici enflasyonu ağustosta hız kesti

 

Tarımda üretici enflasyonu ağustosta hız kesti

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 99,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,02 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,24 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,99 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 75,12 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 77,34 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 255,52 ile lifli bitkiler ve yüzde 196,55 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 22,00 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 19,86 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 9,27 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 8,80 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Tarım fuarı, Uşak’ın kıymetlisi

 

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, GL Platform tarafından düzenlenen Uşak 7. Tarım ve Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nı, tarım ve kırsal kalkınma için önemli stratejik bir araç olarak tanımladı.

Tarım fuarı, Uşak’ın kıymetlisi

Fuarın kent için çok değerli olduğunu ve bu geleneği sürmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Savaş, “Bir şehirde fuar kültürünün yaygınlaşması, çiftçilerin, kurum ve kuruluşların destek ve birliğini teşvik eder. Destek ve birlik çoğaldıkça, yerel paydaşlar ve ekonomi güçlenir” dedi.

Sebze ve Meyve Hali'ndeki dükkanlar satışa çıktı

Sebze ve Meyve Hali'ndeki dükkanlar satışa çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan. gov. tr’de yer alan duyuruya göre Amasya Sebze ve Meyve Hali’ndeki dükkanlar satışa çıktı.

Sebze ve Meyve Hali’ndeki dükkanlar satışa çıktı
Amasya Belediye Başkanlığı, sebze ve meyve halinde bulunan 60 adet dükkanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma ile satışa çıkardı.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İhale Birimi’nden ücretsiz olarak görülebilir. İhale 27 ve 28 Eylül 2022 tarihlerinde Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Bitlis Hizan Yatılı Ortaokulu sebze satın alacak

Samsun Tarım Fuarı kapılarını açtı

Basın İlan’da “mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 30 KALEM SEBZE MEYVE VE DİĞER GIDA ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.09.2022 – 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Main Menu